Lineargeber auf Schubstangenbasis

Flexible Sensoren zur schnellen Integration

Technische Daten

Artikel Artikelnr. Messlänge [mm] Pins [ ] Federrückgestellt [ ] Messprinzip [ ]
REL 125 mm 03.70001 125 5 x resistiv
REL 150 mm 03.70004 150 5 x resistiv
REL 300 mm 03.70005 300 5 x resistiv
REL 375 mm 03.70010 375 5 x resistiv
REL 600 mm 03.70007 600 5 resistiv
REL 400 mm 03.70008 400 5 magnetostrictiv